TNS Marco Rubio (Cộng Hòa, tb Florida) tiên đoán rằng dự luật được Tòa Bạch Ốc hậu thuẫn nhằm hạn chế di dân hợp pháp vào Hoa Kỳ sẽ không có đủ sự ủng hộ ở Thượng Viện để được thông qua. Ô Rubio nói,  Theo tôi, Tòa Bạch Ốc dư biết rằng quí vị không có đủ 60 phiếu cho dự luật ấy tại Thượng Viện.”Dự luật có tên là “Reforming American Immigration for Strong Employment Act” (RAISE) được TT Trump đưa ra hồi tuần trước cùng với TNS Cộng Hòa, David Perdue (Georgia) và Tom Cotton (Arkansas), nhằm cắt bớt số thẻ xanh được cấp mỗi năm. Thống kê Bộ Nội An HK cho thấy năm 2015, khoảng 1 triệu thẻ xanh được cấp cho di dân nước ngoài đến Mỹ, nếu được thông qua, luật RAISE trong năm đầu sẽ cắt giảm số thẻ xanh xuống còn 600K / năm,  dần dà trong thời gian 10 năm sẽ giảm số thẻ xanh còn nửa triệu, nghĩa là cắt phân nửa. di dân hợp pháp hiện nay, xuống còn nửa triệu. Thưa qv, chúng ta biết vấn đề xiết chặt  chính sách di trú là 1 trong những lời hứa tranh cử của ucv Donald Trump.  Theo dự luật RAISE, hệ thống di trú Mỹ sẽ cộng điểm cho di dân dựa trên trình độ Anh Ngữ, trình độ học vấn, và trình độ khả năng lao động. Nghĩa là HK sẽ chỉ nhận di dân biết nói tiếng Anh và có khả năng đóng góp cho thị trường lao động của Mỹ. Đây là dựa theo khuôn mẫu của Canada và Úc. Trong khi dó, công dân Mỹ và thường trú nhân sẽ không còn được phép bảo lãnh các thành viên trong gia đình con cái đã lớn hoặc anh chị em ruột. Con cái còn nhỏ và người phối ngẫu vẫn được bảo lãnh vào Mỹ. Chương trình xổ số visa vào Mỹ cũng sẽ  chỉ nhận 50,000 người/năm, hầu hết thuộc các quốc gia mà ít có người nhập cư vào Mỹ, Ngoài ra, dự luật cũng ấn định số người tị nạn vào Mỹ tối đa là 50,000 người/năm. Thưa anh KH, thành phần giới CH ủng hộ cho dự luật RAISE đa số là có chủ trương bảo thủ, trong khi những người DC và CH ôn hòa chống đối dự luật thì cho rằng, nó sẽ gây khó cho người lao động “low skill” (khả nang lao động thấp), cụ thể là giới lao động nhà nông, những người được thuê làm việc tay chân nặng nhọc trong các trang trại hay nhà hàng tại Mỹ, dự luật này sẽ tác động tiêu cực lên  kỹ nông nhiệp của các tb California, Iowa, Texas, Wisconsin and Indiana. Hiện cũng còn quá sớm để tiên đoán số phận dự luật này,  liệu nó có sẽ giống số phận của dự luật để thay thế Obamacare và thất bại tại Thượng Viện hay chăng? Chúng ta chờ xem, mời anh KH góp ý.

BÌNH LUẬN